Ünite 1.4.

Ünite 1.4. öğrenme görevi:

Kendi yürüttüğünüz bir dersinizi küçük gruplarda eğitim yöntem ve tekniklerine uygun olarak yeniden düzenleyiniz.

Ödevinizi aşağıdaki alana girerek gönderebilirsiniz.

Reklamlar