Ünite 2.1.

Ünite 2.1. Öğrenme Görevi

  1. Kendi yürüttüğünüz ders ya da stajın ölçme değerlendirmeye ait belirtke tablosunu (bilişsel alan ve yeterlikler bağlamında) oluşturunuz.
  2. Kendi yürüttüğünüz ders ya da stajın ölçme değerlendirmesini işe yararlık indeksi bağlamında değerlendiriniz.

Kaynak olarak ünite 2.1.’in sunumlarından faydalanılabilir.

Ödevinizi aşağıdaki alana girerek gönderebilirsiniz.

 

Reklamlar