Ünite 1.2.

Ünite 1.2. Öğrenme görevi

  1. Kendi yürüttüğünüz bir eğitim programını(ders, staj, kurs vb); iş tanımı, gereksinim belirleme, amaç öğrenim hedeflerinin yazımı, yetişkin öğrenme ilkeleri ve deneyime dayalı öğrenme döngüsünün kullanılması, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ve tüm bunların hangi öğrenme kuramı (davranışçı/bilişsel/yapılandırmacı/bağlantıcı) ile örtüştüğünü de düşünerek tekrar nasıl düzenlemek istediğinizi açıklayınız.
  2. Yeniden düzenleyeceğiniz eğitim programınızı uygularken olumlu eğitim ortamını nasıl tesis etmeyi ve hangi eğitici rollerini kullanmayı hedeflersiniz açıklayınız.

Ödevinizi aşağıdaki alana girerek gönderebilirsiniz.

Reklamlar