Ünite 1.1.

Öğrenme Görevi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi kimliğiniz bağlamında aşağıdaki kaynakları inceleyerek hangi rol ve sorumlulukların sizin görev tanımınız ile örtüştüğünü belirleyiniz. Bu rol ve sorumluluklarınızın sürdürülebilirliği açısından görüş ve önerilerinizi yazınız.

En fazla 4 sayfalık bir metin hazırlayıp, «soyadınızM1U1.docx» adını vererek (örn. İzbırakM1U1.docx) 12 Şubat 2017 Pazar günü 20.00 a kadar gizbirak@yeditepe.edu.tr adresine iletiniz.

Aşağıdaki form aracılığı ile de öğrenme görevinizi gönderebilirsiniz.

Yardımcı Materyaller*

  1. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  2. Akademik Program Kitapçıkları
  3. Ders Programı (Curriculum)
  4. Eğitim Örgütlenme Şeması

*http://med.yeditepe.edu.tr/index.php adresinden bu kaynaklara ulaşabilirsiniz

Reklamlar